A segítségnyújtás és elfogadás ereje - Josef és Dion, a két gyóntató remete

2018.02.25

Nemrégen egyik barátom javaslatára kezembe vettem Irvin D. Yalom A terápia ajándéka című könyvét, amelyet ezúton szeretnék mindannyiótok figyelmébe ajánlani. Ez nem egy habkönnyű coaching kötet, hiszen a terapeuta negyvenöt évnyi praktizálás alatt összegyűjtött leghasznosabbnak bizonyult terápiás módszereit foglalja össze. A rövid, gyakorlatias történetekből egyaránt tanulhatnak kezdő és haladó coachok, valamint minden érdeklődő olvasó, korosztálytól függetlenül. Mára ebből a könyvből hoztam el Nektek az egyik kedvenc tanmesémet, amely a segítségnyújtás és elfogadás erejét mutatja be. Fogadjátok szeretettel!


Az író egyik kedvenc gyógyító meséje Hermann Hesse Az üveggyöngyjáték című regényében olvasható. Josef és Dion, a bibliai idők két híres gyóntató remetéje egyaránt elismert szakember, de teljesen különböző módszerekkel segítik a hozzájuk fordulókat. A fiatalabb, Josef az értő meghallgatás területén van igazán otthon és a zarándokok bíznak benne. A rengeteg szenvedés és szorongás mintha csak "úgy folyt volna át a fülén, ahogy a sivatagi homokon a víz". A bűnbánók lecsendesült lélekkel, nyugodtan távoztak tőle. Dion, az idős gyóntató vele ellentétben szigorúan megfeddte a hozzá betérőket, fejükre olvasva meg nem gyónt vétkeiket. A tévelygő lelkek tehetséges tanácsadója volt, kemény ítész és büntető. A bűnbánókat gyerekeknek tekintette, vezeklésre kényszerítette őket, zarándoklatokat rótt ki, házasságokat rendezett el, és kibékülésre kötelezte az ellenségeket.

Josef és Dion soha nem találkozott, mígnem egyszer Josef lelki válságba került, a kétségbeesés sötét szakadékába zuhant, és megérintette az öngyilkosság gondolata. Képtelen volt segíteni magán, ezért elmenekült kis nádkunyhójából. Az itatóhelyen, ahol éjszakázott, útjait két vándor keresztezte, akik egy másik gyóntatóról, Dionról beszélgettek, és Josef elhatározta, hogy felkeresi.

Egyik este éppen egy oázisban pihent meg, és beszélgetni kezdett egy agg utazóval. Megkérdezte tőle, el tudná-e vezetni Dionhoz, és az idős férfi igennel felelt. Egész nap úton voltak, és az éj leszállta előtt az öreg felfedte kilétét. Ha hiszitek, ha nem: ő volt Dion - a lelki vezető, akit Josef keresett.

Dion elvitte saját remetelakába az utat tévesztett Josefet. Sokáig éltek és dolgoztak együtt. Josef Dion szolgája, majd segítőtársa lett. Néhány évvel ezután Dion megbetegedett, és halálos ágyán magához hívta Josefet, hogy hallgassa meg a gyónását. Felidézte annak mélységes kétségbeesését, menekülését és elhatározását, hogy segítséget kér az idős tanítótól. És hogy Josef valamiféle csodának érezte, hogy az ismeretlen öreg maga Dion volt.

De a találkozás nem volt véletlen, hiszen ő is a legsötétebb kétségbeesésben élt. Ürességet érzett a lelkében, hasznavehetetlennek és szellemileg kiégettnek érezte magát, ezért útnak indult, hogy segítséget kérjen. Az estén, amikor az oázisban találkoztak, épp egy híres gyóntatóhoz, Josefhez tartott.


Vizdák Károly

business és life coach

www.karolyvizdakcoach.hu

#karolyvizdakcoach #irvindyalom #thegiftoftherapy #magisterludi #joseph #dion #taleofhealing